Sistema de comunicación especial para sordos e hipoacúsicos