Cadetes de Bomberos inician curso de profesionalización