Bomberos voluntarios anunciaron cese de actividades