Tag - Bomberos logran controlar incendio que consumió fábrica textil